Velkommen

Velkommen til Interkommunalt arkiv i Hordaland si heimeside. Vi er ein arkivinstitusjon, som held til i Bergen. Vi er eigd av 24 kommunar i Hordaland og forvaltar deira historiske kommunale arkiv, både på papir og elektronisk. Vi tilbyr fleire tenester innanfor arkivforvaltning, som kurs, ordning og rettleiing. Alle er hjarteleg velkommen til å nytte lesesalen i Kalfarveien 82, for å sjå nærare på arkiva. Les meir om oss i menyen over!