Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

En person som tar notater

Representantskapsmøte

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS sitt representantskapsmøte blir holdt onsdag 26. april kl 12.00 - 13.30. 

Logo Arkivportalen

Webinar: Arkivportalen

Som andre små og store arkivinstitusjonar nyttar vi Arkivportalen som vår publiseringsteneste for arkivkatalogar. Arkivportalen er ei nasjonal søketen...

Illustrasjonsbilde: uordnede arkivmapper

Kartlegging av arkivbestanden i kommunane

I april 2022 starta vi eit prosjekt med mål om å kartlegge arkivbestanden i eigarkommunane våre. Kartlegginga undersøker både administrative arkiv, pe...

Illustrasjonbilde konferanse

Eigarmøte 2023

Styret vil med dette invitere til eigarmøte tysdag 31. januar 2023 frå kl. 12.00-13.30. Møte vert heldt digitalt på teams og er ope for alle.

Illustrasjonsbilde DSM

Webinar: Deponeringsplan for e-arkiv

Arkivverket pålegg offentlege verksemder å ha ein plan for langtidsbevaring av elektronisk materiale iht. arkivforskrifta § 13 og riksarkivarens forsk...

God jul

Opningstider jul og nyttår

Vi ønskjer alle våre eigarkommunar, samarbeidspartnarar og brukarar ei riktig god jul og eit godt nyttår. 

Kalender

>