Innkalling og sakspapir finn du her. 

Møtet vert arrangert digitalt i teams. Kalenderinvitasjon med lenke til teams møtet er sendt direkte til representantane. Invitasjonen kan delast til varamedlemmer og eller andre ved behov. Vi ber om at valgte representant godkjenner kalenderinvitasjonen. Alternativt kan deltaking meldast i e-post til post@ikah.no