Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Andre verdskrig

Ein handskriven skulestil

Då freden kom

Våren 1945 og 1946 bestemte fleire eksamensnemnder over heile landet at tema for den norske stiloppgåva ved folkeskulen skulle vere «Då freden kom». I stilane skildrar elevane sine opplevingar  og tankar om okkupasjonsåra og dagen då frigjeringa kom. 

Stord katastrofeutval

Katastrofeutvalet i Stord

Invasjonen av Noreg 9. april 1940 markerte starten på fem år under tysk okkupasjon. Under okkupasjonen vart tyske mål i Noreg bombet av allierte fly. Enkelte byar og tettstader opplevde store øydeleggingar. I 1943 vart fleire norske kommunar pålagt å opprette katastrofeutval som skulle syte for at naudsynte tiltak vart iverkvsatt ved luftangrep.    

1
>