I 2020 var det 80 år sidan tyske troppar invaderte Noreg. Angrepet 9. april 1940 markerte starten på fem år med tysk okkupasjon. I samband med markeringa laga IKA Hordaland ein artikkelserie om andre verdskrig. Artiklane gir deg eit innblikk i kva for opplysningar det er mogleg å finne i kommunale arkiv om krigen.

Under finn du dei ulike artiklane: 

Nasjonalhjelpa tok vare på krigsramma 

Okkupasjon og forsyning

Storstilt sabotasjeaksjon på Voss under 2. verdskrig 

Rekvisisjon og varelevering til den tyske vernemakta

Kvinner og krig

Formannskapet i Vossestrand under okkupasjonstida 

I Forsyningsnemdas tid

Då freden kom