Arkivplan

Etter arkivforskifta § 4 skal alle offentlege organ (t.d. ein kommune) til kvar tid ha ein ajourført arkivplan som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar mv. som gjeld for arkivarbeidet. 

Her finn du arkivplanane til våre eigarkommunar: Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam, Samnanger, Bjørnafjorden, Austevoll, Øygarden, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Alver, Austrheim, Fedje og Masfjorden

IKA Hordaland sitt hjelpehefte for arkivplan og internkontroll (2020)