Hausten 2022

Kurs  Tid  Kurshaldar Stad

Webinar: Digitale arkivglimt for deg – eit formidlingsprosjekt i Øygarden 

6. september

IKA Hordaland Teams
Saksbehandlingskurs i kommunesektoren 

28. september

Kurt. O Bjørnnes

Kommer
Webinar: Aktørskildring for kommunal sektor - kommunale arkivskaparar etter 1965  18. oktober

IKA Hordaland 

Teams
Privatarkivkonferansen

14. og 15. november

IKA Hordaland, Arkivforbundet, Arkivverket, Fylkesarkivet i Vestland m.fl. Thon Hotel Rosenkrantz
Webinar: kartleggingsprosjekt av arkivbestanden i kommunane  30. november IKA Hordaland Teams

Har du spørsmål til våre kurs kan du sende ein e-post til post@ikah.no. Informasjon om påmelding vil bli sendt ut til eigarkommunane våre i forkant av arrangementa. Kursplanen kan bli oppdatert og endra undervegs.