Våren 2024

Kurs 

Tid  

Kurshaldar

Stad

Samling for arkivansvarlege6. februar kl. 10.00-15.00IKA HordalandBergen
Samling for arkivansvarlege8. februar kl. 10.00-15.00IKA HordalandBergen
Webinar: Uttrekk av elektroniske arkiv for langtidsbevaring

12. mars 

kl. 10.00-10.30  

IKA HordalandTeams
Webinar: Digitalisering av privatarkiv og bruk av frivillige 

14. mai

kl. 12.00-12.30

IKA HordalandTeams

Har du spørsmål til våre kurs kan du sende ein e-post til post@ikah.no. Informasjon om påmelding vil bli sendt ut til eigarkommunane våre i forkant av arrangementa. Kursplanen kan bli oppdatert og endra undervegs.