Innkalling og sakspapir finn du her

Møtet vert arrangert digitalt i teams. Kalenderinvitasjon med lenke til teams møtet er sendt direkte til representantane. 

Invitasjonen kan delast til varamedlemmer og eller andre ved behov. Vi ber om at valgte representant godkjenner kalenderinvitasjonen. 

Møte er ope for ålmenta og deltaking meldast i e-post til post@ikah.no