Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Illustrasjonsbilder notater

Representantskapsmøte

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS sitt representantskapsmøte blir heldt onsdag 26. april kl. 12.00 - 13.30.

Arkivskolen LIGHT

Arkivskolen LIGHT

Arkivskolen LIGHT er eit arkivfagleg nettkurs som gir deg grunnleggande fagkunnskap om handtering av dokument i offentleg sektor. 

Foto: Litteraturhuset i Bergen

Kurs om rett til innsyn

Offentleg forvaltning tar imot ei rekke krav om innsyn. Det kan vere utfordrande å slå fast kva slags dokument og opplysningar det gjeld, og kva for r...

Illustrasjonsbilde arkivplan (2)

Verkstad i arkivplan våren 2023

Jamfør lov og forskrift skal alle kommunar ha ei arkivplan som er oppdatert og dekkande for arkivhaldet slik det blir utført i kommunen. I etterkant a...

Logo Arkivportalen

Webinar: Arkivportalen

Som andre små og store arkivinstitusjonar nyttar vi Arkivportalen som vår publiseringsteneste for arkivkatalogar. Arkivportalen er ei nasjonal søketen...

Kalender

>