Hausten 2022

Kurs  Tid   Kurshaldar Stad

Webinar: Digitale arkivglimt for deg – eit formidlingsprosjekt i Øygarden 

7. september

kl. 12.30-13.00

IKA Hordaland Teams
Saksbehandlingskurs i kommunesektoren 

28. september kl. 09.00-15.30

Kurt. O Bjørnnes

Augustin Hotel, Bergen
Webinar: Aktørskildring for kommunal sektor - kommunale arkivskaparar etter 1965 

18. oktober

kl. 10.00-10.30

IKA Hordaland 

Teams
Privatarkivkonferansen

14. og 15. november

IKA Hordaland, Arkivforbundet, Arkivverket, Fylkesarkivet i Vestland m.fl. Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Webinar: kartleggingsprosjekt av arkivbestanden i kommunane  30. november IKA Hordaland Teams

Har du spørsmål til våre kurs kan du sende ein e-post til post@ikah.no. Informasjon om påmelding vil bli sendt ut til eigarkommunane våre i forkant av arrangementa. Kursplanen kan bli oppdatert og endra undervegs.