Møter vil finne stad digitalt på Teams. Innkalling, invitasjon til møte og sakspapir blir sendt ut innan veke 13.