Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kalender

Arkivskolen LIGHT

Arkivskolen LIGHT er eit arkivfagleg nettkurs som gir deg grunnleggande fagkunnskap om handtering av dokument i offentleg sektor. 

Kurs om rett til innsyn

Offentleg forvaltning tar imot ei rekke krav om innsyn. Det kan vere utfordrande å slå fast kva slags dokument og opplysningar det gjeld, og kva for regelverk som er relevant.

Representantskapsmøte

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS sitt representantskapsmøte blir holdt onsdag 26. april kl 12.00 - 13.30. 

Eigarmøte 2023

Eigarmøte er eit uformelt forum der selskapet kan presentere og drøfte problemstillingar med selskapet sine eigarar. Møte er og ein mogelegheit for eigarane å komme med ynskje, tilbakemeldingar og stille spørsmål.

Arkivplanverkstad

Jamfør lov og forskrift skal alle kommunar ha ei arkivplan som er oppdatert og dekkande for arkivhaldet slik det blir utført i kommunen. I etterkant av tilsyn frå Arkivverket ser vi likevel at pålegg om manglar og utbetringar av arkivplan er nokke som går igjen.

Arkivplanverkstad

Jamfør lov og forskrift skal alle kommunar ha ei arkivplan som er oppdatert og dekkande for arkivhaldet slik det blir utført i kommunen. I etterkant av tilsyn frå Arkivverket ser vi likevel at pålegg om manglar og utbetringar av arkivplan er nokke som går igjen.

Arkivplanverkstad

Jamfør lov og forskrift skal alle kommunar ha ei arkivplan som er oppdatert og dekkande for arkivhaldet slik det blir utført i kommunen. I etterkant av tilsyn frå Arkivverket ser vi likevel at pålegg om manglar og utbetringar av arkivplan er nokke som går igjen. 

Webinar: Arkivportalen

Som andre små og store arkivinstitusjonar nyttar vi Arkivportalen som vår publiseringsteneste for arkivkatalogar. Arkivportalen er ei nasjonal søketeneste som er utvikla og drifta av Stiftelsen ASTA. Her finn du ei oversikt over eldre og nyare arkiv frå både eksisterande og historiske kommunar i gamle Hordaland fylke.

1 | 2 | 3 | 4 | 5
>