Programmet har ulike tema om digitale privatarkiv, formidlingsprosjekt, historiesenter, skeivt kulturår, digital langtidslagring og mykje meir. Du kan sjå programmet her.  

Konferansen blir arrangert av Arkivforbundet i samarbeid med ulike arkiv- og museumsinstitusjonar i Vestland, deriblant IKA Hordaland.  

På Arkivforbundet sine heimesider finn du informasjon og lenke til påmelding.  

Siste frist for å melde seg på er 7.november.