I samband med arrangementet bidrar vi med å digitalisere arkivmateriale frå havbruksnæringa, som skal publiserast på Digitalarkivet. 

Søndag 16. april finn du oss på stand på Dramshusens skur på Bryggen kor vi vil formidle om arkivmateriale.