Vi har gleda av å invitere til Kontaktkonferansen 2021. I år vil konferansen bli heldt digitalt 27. og 28. oktober kl. 10.00 – 12.30 begge dagar.

Meir informasjon om konferansen her.