Kurset går over to dagar frå kl. 09.00-12.00 begge dagar.

Under webinaret vil Bjørnnes ta opp tema som:

  • Personvern i offentleg forvaltning og forholdet mellom det offentlege og arkivet.
  • Vilkåra for å handame personopplysningar.
  • Internkontroll og informasjonssikkerhet
  • Plikt til å utarbeide ein konsekvensanalyse/ personvernanalyse.
  • Prinsippa om innebygd personvern.
  • Personvernombod.
  • Tilsyn og kontroll – Datatilsynets rolle.

Pris for eigarkommunane til kommunearkivordninga i Vestland og IKA Hordaland er 1250 kr. For andre deltakarar kostar kurset 2500 kr. Påmeldinga er bindande.

Meld deg på kurset her: https://no.surveymonkey.com/r/RXKBTDL

Kurset vil bli gjennomført digitalt på Teams. Vi sender ut ei møteinnkalling med lenke til alle påmeldte nokre dagar i forkant av møtet. Det er plass til 50 deltakarar. Frist for påmelding er onsdag 10. mars.