Innkalling med saksdokument til representantskapsmøtet måndag 25. april 2022 kl. 12.00 – 15.00 finn de her. Alle vedlegg ligg fortløpande knytt til sak, utanom revisjonsmelding som vert lagt fram i møte.

Som tidlegare varsla, vert møte arrangert digitalt i teams. Kalenderinvitasjon med lenke til teams møtet er sendt direkte til representantane. Invitasjonen kan delast til varamedlemmer og eller andre ved behov.

Vi ber om at valgte representant godkjenner kalenderinvitasjonen. Alternativt kan deltaking meldast i e-post til post@ikah.no