Privatarkiv

Fleire aktørar arbeider med privatarkiv i Vestland. Fylkesarkivet i Vestland har koordinatortolla, og publikum som ynskjer å deponere eller avlevere privatarkiv lyt kontake seg til dei. 

Det pågår for tida eit arbeid for å lage ein samla bevaringsplan for privatarkiv i Vestland. Fylkesarkivet leiar arbeidet. 

Samhandlingsplan for privatarkiv for Hordaland

Katalog og digitalisert materiale

Kvar arkivskapar har ein katalog og katalogen er tilgjengeleg på arkivportalen. Du finn han ved å søkje på namnet til arkivskaparen. 

Arkivmateriale som er digitalisert er publisert på Digitalarkivet.no. Publisert materiale kan du sjå her.

 

 

Arkivreferanse Arkivskapar  Frå år Til år
1211-Pa0001 Nordbygda Kristeleg Ungdomslag 1927 1980
1211-Pa0002 IOGT Etne 1949 1959
1211-Pa0003 Etne Reiselivslag 1989 1996
1211-Pa0004 Broen bo- og arbeidsfellesskap 1992 2001
1211-Pa0005 Stiftelsen Vestnorsk senter for Bygdeutvikling 1993 2015
1211-Pa0006 Privatarkivsamling fra gårder i Etne 1766 1828
1215-Pa0001 Vestre Vikebygd bondelag 1950 1965
1215-Pa0002 Fealslaget OA 1935 1962
1215-Pa0003 Vikebygd mållag 1932 1966
1216-Pa0001 Førde Elektrisitetslag/kraftlag 1940 1985
1216-Pa0002 Elektrisitetsnemnda i Førde 1938 1985
1216-Pa0003 Mølster avholdslag 1910 1916
1216-Pa0004 Bjelland telefonlag 1920 1936
1216-Pa0005 Røkenes - Evre telefonanlegg 1929 1959
1216-Pa0006 Sveen/Vikebygd skoglag 1900 1934
1216-Pa0007 Sveio skoglag 1945 1970
1216-Pa0008 Sveio, Vikebygd og Valestrand mjelkelag 1923 1985
1216-Pa0009 Sveio bonde- og småbrukarlag 1948 1954
1216-Pa0010 Sveio kristelege ungdomslag 1945 1953
1216-Pa0011 Lilloe, Kristian. Seminarlærar 1888  
1216-Pa0012 Einstabøvoll meieri 1896 1910
1216-Pa0013 Valestrand smørforening 1874 1910
1216-Pa0014 Valestrand skoglag 1901 1904
1216-Pa0015 Førde Barnelag 1940 1963
1216-Pa0016 T. Torgersen boksamling, Mølstre 1888  
1216-Pa0017 Pedersen, Odd 1865 1868
1216-Pa0022 Førde kvinne- og familielag 1926 1989
1216-Pa0023 Haugesund - Tittelsnes billag AS 1985 2003
1218a-Pa0001 Losje Wichmann 1914 1916
1219-Pa0001 Ytre Bremnes fealslag 1907 1965
1219-Pa0002 Foldrøy bonde- og småbrukarlag 1937 1941
1219-Pa0003 Moster bonde- og småbrukarlag 1946 1950
1219-Pa0004 Moster mjølkelag 1948 1953
1219-Pa0005 Ukjend arkivskapar 1924 1936
1219-Pa0006 Rubbestadneset vassverk AS 1958 1981
1219-Pa0007 Ukjend arkivskapar 1932 1933
1219-Pa0008 Finnås lærarlag 1852 1977
1219-Pa0009 Bremnes misjonsforening 1870 1950
1219-Pa0010 Bømmel ungdomsforening 1906 1907
1219-Pa0011 Josef Nilsen, Mosterhamn 1947 1949
1219-Pa0012 Bømlo Industrilag 10.10.1978 02.02.1981
1219-Pa0013 Bremnes Hagelag 1962 1979
1219-Pa0014 Vornes barnefråhaldslag 1945 1950
1219-Pa0015 A/S Bømlo Tomteselskap 1967 1984
1219-Pa0016 Godøy fiskarlag 1937 1977
1219-Pa0017 Bremnes helselag 1951 1967
1219-Pa0018 Privatarkivsamling fra gårder i Bømlo 1762 1874
1219-Pa0019 Moster sparebank 1885 1915
1219-Pa0020 Bømmel sparebank 1882 1922
1219-Pa0021 Bremnes fiskarlag 1908 1986
1219-Pa0022 Varden kr. ungdomslag 1908 1956
1219-Pa0023 Godöens missionsforening 1910 1994
1219-Pa0024 Bømlo venstrelag 1945 1982
1219-Pa0025 Bremnes vassverk PL 1963 1984
1219-Pa0026 Mannskoret Havdur 1937 1993
1219-Pa0027 Finnås vassverk PL 1970 1985
1219-Pa0028 Bremnes fråhaldslag 1908 1997
1219-Pa0029 Landhandler Sjur Larsen Melkevik 1883 1902
1219-Pa0030 Bømlo turlag 05.05.1974 05.06.2013
1219-Pa0031 Urangsvåg pensjonistlag 1988 2012
1219-Pa0032 Rubbestadnes misjonsforening 1894 1970
1219-Pa0033 Hisken fiskarlag, Hiskjo 1955 1976
1219-Pa0034 Thormodsæter bedehus 1917 2018
1219-Pa0035 Gilje fråhaldslag 1945 1947
1219-Pa0036 Rubbestadneset hvite bånds lag 1958 1993
1219-Pa0037 Eikeland vassverk PL 1978 1984
1219-Pa0038 Moster vassverk PL 1969 1985
1219-Pa0039 Foldrøy vassverk 1977 1983
1219-Pa0040 Gilje sjømannsforening 1967 1973
1219-Pa0041 Finnås, Gilje og Tormodsæter indremisjon 1894 2000
1219-Pa0042 Gilje og Tormodsæter misjonsforening 1943 1991
1219-Pa0043 Bremnes barnelag 1925 1939
1219-Pa0044 Tormodsæter søndagsskule 1918 1930
1219-Pa0045 Wichmann motorfabrikk AL 1954 1962
1219-Pa0046 Stiftelsen Wichmann-smia 1988 2001
1219-Pa0047 Erslandsbygdens santalforening 1936 1998
1219-Pa0048 Sortland vassverk 1954 1982
1219-Pa0049 Lykling vassverk PL 1974 1991
1219-Pa0050 Grutle vassverk PL 1975 1997
1219-Pa0051 Ukjent vassverk 1969 1983
1219-Pa0052 Svampen ungdomsklubb 1992 1997
1219-Pa0053 Bømlo krigsinvalideforening 1972 2006
1219-Pa0054 Stiftelsen Baadehuset 1993 2002
1219-Pa0055 Stiftinga nordsjøkutteren "Gemini" 1986 2002
1221-Pa0001 Landmandsforeningen i Stord 1898 1942
1221-Pa0002 Høyland sag    
1221-Pa0003 Aktieselskabet Blaafaldene 1916  
1221-Pa0004 Stord/Fitjar Reiselivslag 1962 1991
1221-Pa0005 Privatarkiv etter Olav Flatøy    
1222-Pa0001 Privatarkivsamling fra gårder i Fitjar 1927  
1224-Pa0001 Fjelberg skogeigarlag 1962 1974
1224-Pa0002 Ukjend arkivskaper, fruktlager i Kvinnherad 1954  
1226-Pa0001 Strandebarms sjømannsmisjon 1908 1916
1226-Pa0002 Strandebarm lærarlag 1870 1966
1226-Pa0003 Lillebergen, Torbjørn Torbjørnsen 1858 1891
1227-pa001 Herand elektrisitetsverk 1917 1969
1227-pa002 Herand meieri 1928 1939
1227-pa003 Jondal skoglag 1917 1918
1227-pa004 Jondal trelastforretning 1919 1934
1227-pa005 Herand tinetransformatorlag 1960 1965
1228-pa0614 AS Rutebilstasjonar 1958 1968
1229-Pa0001 Røldal skoglags bestyrelse 1899 1911
1231a-Pa0001 Djønno ungdomslag 1895 1942
1231a-Pa0002 Djønno avholdslag 1928 1932
1231a-Pa0003 Djønno barneleselag 1905 1933
1231b-Pa0001 Sekse skoglag 1899 1915
1231b-Pa0002 Ymse brevsamlingar m.m. 1892 1949
1231b-Pa0003 Dr. Chr. Garmann Anderssen 1921 1932
1231b-Pa0004 Røde Kors gutteleir Bøvre 1943  
1231b-Pa0005 Kinsarvik vassverk    
1232-Pa0001 Eidfjord skyttarlag 1885 2001
1232-Pa0002 Losje Vøringfoss 1925 1946
1232-Pa0003 Eidford hornmusikklag 1936 1962
1232-Pa0004 Eidfjord sjømannsmisjonslag 1960 2004
1232-Pa0005 Eidfjord veiarbeiderforening 1935 1947
1232-Pa0006 Bjoreiafondet 1946 1990
1232-Pa0007 Fjellvarden fråhaldslag 1963 1971
1232-Pa0008 Barnelosje Frihuga 1940 1946
1232-Pa0009 Eidfjord opplysningsråd 1957 1962
1232-Pa0010 Eidfjord skulemusikklag 1965 1968
1232-Pa0011 Indre Hardanger kraftlag AS 1985 1989
1233-pa0001 Ulvik branntrygdelag 1868 1939
1233-pa0002 Brakanes vassverk 1948 1968
1233-pa0003 Brakanes vasslag 1969 1972
1234-pa0001 Ulvik prestegjelds pedagoglag 1951 1972
1234-pa0002 Ulvik Branntrygdelag. Granvin 1910 1945
1234-pa0003 Barneavhaldslaget Stjerna 1930 1963
1234-pa0004 Granvin bondekvinnelag 1939 1989
1234-pa0005 Granvin sokneselskap skogbeplantingslag. Skoglag 1888 1960
1234-pa0006 Granvin skogeigarlag 1923 1987
1234-pa0007 Granvin sogns misjonsforening 1863 1885
1234-pa0008 Eide skysstasjon 1876 1903
1234-pa0009 Innsamla skriftleg materiale frå krigen i Granvin 1940 - 1945    
1234-pa0010 Ættebokarbeid. Aam. K. Bu sitt manus til Ættebok for Granvin    
1235-Pa0001 Arbeidernes Aktiebakeri 1905 1924
1235-Pa0002 Voss Kinolag / Kino 1930 1941
1237-Pa0001 Evanger småbrukarlag 1939 1946
1237-Pa0002 Evanger Skoglag 1902 1945
1238-Pa0001 Arbeidsutvalet for veganlegget Simadalen - Osa 1963 1972
1238-Pa0002 Kvam bygdemuseum 1913 1978
1238-Pa0003 Ingebrigt Vik museum 1897 1996
1238-Pa0004 Barnelosjane i IOGT Hardanger distrikt    
1238-Pa0005 Bergstø ungdomslag    
1241-Pa0001 Fusa skoglag 1899 1975
1241-Pa0002 Smørfabrikken Norøna AS 1906 1915
1241-Pa0003 Jan H. Fasmer Sævareid kartong- og papfabrik 1900 1911
1241-Pa0004 Fusa sparebank filial 1929  
1241-Pa0005 Strandvik bygdekvinnelag 1949 2007
1241-Pa0006 Holdhusvassverk A/L    
1243-pa0001 AS Os Tomteselskap 1965 1990
1243-pa0002 Dampskipet DS Bjørnen 1866 1891
1243-pa0003 Os kommune. Torgdagutvalet Os 1978 1990
1244-pa0001 Karl Johan Haugland. Lokalhistorisk samling for Austevoll 1838 2008
1244-pa0002 Storebø bondekvinnelag 01.01.1962 1996
1244-pa0003 Hundvåkøy Fiskarlag 1946 1988
1244-pa0004 Strandplanlaget 1976 1977
1244-pa0005 SL Austevoll mjølkelag 1957 1975
1244-pa0006 AS Krokeide ferjelege 1972 1975
1244-pa0007 Austevoll hagelag 31.01.1992 2005
1244-pa0008 Vestlandske kjøpelag Bergen 1962 1966
1244-pa0009 Austevoll turlag 1992 2015
1244-pa0010 Kvinner i Austevoll for felles fremtid (KAFF) 1989 1993
1244-pa0011 Selbjørn Villsaulag 1957 1992
1244-pa0012 AS Austevoll tomteselskap 1974 1992
1244-pa0014 Horgonemnda 1976 1978
1244-pa0015 Austevoll bruselskap 1964 2014
1244-pa0016 Austevoll ferjeselskap 1981 1994
1244-pa0017 Austevoll song og dykjelag 1999 2006
1244-pa0018 Austevollbygg LL 1962 1998
1244-pa0019 Austevoll Utbyggingsselskap AS 1978 1984
1244-pa0020 Stiftinga Marstein fyr 2006 2010
1244-pa0021 Huftarøy vassverk PL 1963 1985
1244-pa0022 Hundvåkøy vassverk PL 1975 1981
1244-pa0023 Stolmen vassverk PL 1977 1979
1244-pa0024 Selbjørn vassverk PL 1965 1972
1244-pa0025 Austevoll Lokalhistorie    
1244-Pa0026 Huftarøy bonde- og småbrukarlag 1958 1968
1245-pa001 Stranda og Glesnes vassverk 1973 1976
1245-pa002 Stranda ungdomslag 1922 1935
1245-pa003 Tofterøy indremisjonsforening 1911 1977
1245-pa004 Skogsvåg barnefråhaldslag 1950 1961
1245-pa005 Glesnes ungdomslag 1929  
1245-pa006 Privatarkiv etter Ingebrigt og Anna Skoge 1928 1944
1245-pa007 Eidesjøen Vassverk 1974 1984
1245-pa008 Sundbussen AS 1950 2001
1245-pa009 Klokkarvik Vassverk AL 1969 1986
1245-pa010 Unge Sund kristeleg ungdomslag 1924 1927
1246-Pa0001 Norøna planteskule 1901 1970
1246-Pa0002 Sotrabrua AS 1954 1992
1246-Pa0003 Sotra og Øygarden reiselivslag 1987 1995
1246-Pa0004 Fjell kommunale pensjonistlag 1996 2016
1246-Pa0005 Brevsamling etter Olga Fjell 1903 2005
1246-Pa0006 Brevsamling etter Ekerhovdslekten 1884 1950
1246-Pa0007 Solsvik landhandel AS 1957 1979
1246-Pa0008 Peder Møvik AS 1928 1979
1246-Pa0009 AS Fjellheim 1958 1978
1246-Pa0010 Fjell næringsutvikling AS 1986 1993
1246-Pa0011 Fjell venstrelag 1945 1985
1246-Pa0012 Gardar og ætter i Fjell av Norvald Austarheim 1979 1984
1246-pa0013 Lyngedals dampskipsselskap 1892 1898
1246-Pa0014 Brattholmen telefonstasjon og sentral 1921 1978
1246-Pa0015 Fjell sogelag 1944 1981
1246-Pa0016 Midttun, Olav. Skuleinspektør 1948 1964
1246-Pa0017 Privatarkivsamling fra gårder i Fjell 1873 1897
1246-Pa0018 Knappskog krins husmorslag 1967 1991
1246-Pa0019 Ungdomslaget Strilen 1903 1941
1246-Pa0020 Koltveit bedehus 1964  
1246-Pa0021 Ågotnes meieri 1923 1953
1246-Pa0022 Lie, Peder Christophersen. Lensmannen i Fjell 1900 1908
1246-Pa0023 Lillebø, Gudveig Karin 1950 1960
1246-Pa0024 Landro kyrkje 1950 1953
1246-Pa0025 Landmannsforeningen i Fjell 1904 1934
1246-Pa0026 Knarrevik kjemiske arbeiderforening 1945 1960
1246-Pa0027 Fjell beitelag 1957 1981
1246-Pa0028 Sambandet Sotra/Øygarden - Bergen AS 2003 2015
1246-Pa0029 Sotra Judoklubb 1977 1991
1246-Pa0030 Gode Sirklar AS 2005 2020
1246-Pa0031 Knarrevik-anlegget 1915 1975
1246-Pa0032 Fjell kommune. IKS AktiVest, Tiltakskontor for Sund, Fjell og Øygarden 1993 2003
1246-Pa0033 Fjell Songarsamskipnad 1927 1931
1246-Pa0034 Fjell lærarlag 1901 1937
1246-Pa0035 Knapskog Ungdomslag 1921 1929
1246-Pa0036 Reisemål Sotra & Øygarden AS 1995 2003
1246-Pa0037 Vesthordland Revisjonsdistrikt 1995 2007
1247-Pa0001 Askøy Tomteselskap AS 1968 1991
1247-Pa0002 Florvåg husmorlag 1947 1983
1247-pa0003 Florvåg husmorlags barnehage 1947 1971
1247-pa0004 Marikoven husmorlag 1972 1983
1247-pa0005 Hetlevik husmorlag 1948 1983
1247-pa0006 Tveit husmorlag 1952 1982
1247-pa0007 Haugland husmorlag 1952 1981
1247-pa0008 Askøens præstegjelds lærerforening 1876 1907
1247-pa0009 Aktivitetshuset Shoddyen 1988 2014
1247-Pa0010 Askøy Folkeakademi 1982 2009
1247-pa0011 Askøy Frivilligsentral 2016  
1247-pa0012 Ask brygge 1921 1997
1247-pa0013 Askøy indremisjon 1945 1981
1247-pa0014 Det Liberale Folkepartiet Askøy 1972 1985
1247-pa0015 Hop husmorlag 1922 1980
1247-Pa0016 Askøyfestivalen 1999 2003
1247-Pa0017 Hanøy folkedansarring 1979 2014
1247-Pa0018 Kleppestø Båtlag 1963 1985
1247-Pa0019 Strusshamn Kultursenter 1992 2014
1247-Pa0020 Askøy Song- og Musikksamskipnad 1976 1986
1247-Pa0021 Askøy Orienteringslag 2009 2010
1247-Pa0022 Kleppe Helselag 1923 2001
1247-pa0023 Follese sangkor Ekko 08.01.1949 14.12.1949
1247-Pa0024 Kleppe og omegns assuranseforening 1910 1977
1247-Pa0025 Foreningen selvhjelp 1936 1955
1247-Pa0026 Norrøna Ungdomslag 1949 1959
1247-Pa0027 Kleppe ungdomslag 1911 1933
1247-Pa0028 Kleppe Indremisjon 1896 1999
1247-Pa0029 Kleppe Finnmarksforening 1919 2002
1247-Pa0030 Askøy kjøpmannsforening 1938 1993
1247-Pa0031 Askøy skytterlag 1890 2008
1247-Pa0033 Erdal søndagsskule 1926 1933
1247-Pa0034 Sokneprest Osnes 1934 1963
1247-Pa0035 Hanøy bedehus 1922 2004
1247-Pa0036 Hanevik losje De unges vern 1915 1963
1247-Pa0037 Florvåg station 1902 1974
1247-Pa0038 Hop Helselag 1946 1968
1247-Pa0039 Fauskanger Helselag 1948 1995
1247-Pa0040 Hanøy Fiskarlag 1936 1962
1247-Pa0041 Søndre Erdal Vel 1950 1952
1247-Pa0042 Ask sjømannsforening 1983 1984
1247-Pa0043 Herdla og Gullbrandsøy Fiskarlag 1935 1942
1247-Pa0044 Askøy For- & Gjødningsstoffabrikk AS 1918 1959
1247-Pa0045 Askøy Venstrelag 1963 1965
1247-pa0046 Hanevik og Åsebø sølvrevgard 1928 1932
1247-Pa0047 Festivalen Lost Weekend 2005 2011
1247-pa0048 Erdal ungdomslag 1932 1958
1247-pa0049 Askøyalliansen 1998  
1247-pa0050 Torgdagsutvalget i Askøy 1986 1996
1247-Pa0051 Kontaktutvalet for idrettslaga på Askøy 1949 2018
1247-Pa0052 Avisa Askøy Tidend 1970 1990
1247-pa0053 Askøy lokalhistorisk arkiv 1934 1998
1247-Pa0054 Telemuseet på Askøy 1965 2007
1247-Pa0055 Askøy Lærarlag 1988 1989
1247-Pa0056 Askøybrua AS 1974 2009
1247-Pa0057 Askøy reiselivslag 1991 1993
1247-Pa0058 Askøyhallen KF 2002 2013
1251a-Pa0001 Dale avholdslag 1901 1929
1251a-Pa0002 Dale totalavholdsforening 1885 1909
1251b-Pa0001 Stanghelle gruvedrift 1964 1967
1251b-Pa0002 Dale Fabrikker 1947 1986
1251b-Pa0003 Vaksdal bustadlag AS 1955 1989
1251b-Pa0004 Osterfjordens gjensidige fartøyassuranse 1943 1987
1252-Pa0001 Modalen totalavholdsforening 1889 1931
1252-Pa0002 Modalen ungdomslag 1896 1995
1252-Pa0003 Steinsland kraftlanlegg 1976 1983
1252-Pa0004 A. Heimdal landhandleri 1901 1905
1252-Pa0005 Modalen husmorlag 1954 1977
1252-Pa0006 Modalen bondelag 1902 1966
1252-Pa0007 Øvre Modalens samtalelag 1884 1885
1252-Pa0008 Modalen næringsbygg 1989 2013
1252-Pa0009 Lauvsprett ungdomslag 1940 1955
1252-Pa0010 Modalen Sogenemnd 1900 2000
1252-Pa0011 Modalen billag LL 1930 1978
1252-Pa0012 Modalen smørlag 1936 1953
1252-Pa0013 Eksingedalen / Modalen idrettslag (E.M.I.L.) 1979 2010
1252-Pa0014 Mo handelslag 1884 1960
1252-Pa0015 Helland sandtak 1970 1972
1253a-Pa0001 Hosanger helselag 1937 1945
1253a-Pa0002 Hosanger Sparebank. Kontroll- og tilsynsnemnda 1901 1936
1253a-Pa0003 Hosanger Totalavholdsforening 1885 1890
1253a-Pa0004 Indre Nordhordland Dampskipsselskap 1919 1956
1253b-Pa0001 Vasselkrinsen ungdomslag 22.04.1923 26.12.1925
1253b-Pa0002 Osterøy Lærarlag 1998 1999
1254-Pa0001 Johannes S. Eikanger 1908 1935
1254-Pa0002 Ostefjorden meieri 1895 1926
1254-Pa0003 Eikanger bondelag 1909 1916
1254-Pa0004 Hamre prestegjelds brannkasse 1886 1890
1256-pa0001 Meland Turlag 1993 2009
1256-pa0002 Meland Bygg AS 1972 2010
1256-pa0003 Dei eldre sin bustadspareklubb i Meland    
1256-pa0004 Meland Bustadstifting 1995 2002
1256-pa0005 Meland Utbyggingselskap AS 1979 2013
1256-pa0006 AS Meland Tomteselskap 1979 1988
1256-pa007 I. Hestdal landhandel, bakeri og bygdemølle 1939 1944
1258-Pa001 Herdla lærarlag 1956 1964
1259b-Pa0001 Toft Fiskarlag 1838 23.04.1992
1259b-Pa0002 Øygarden Næringsforum 1989 2005
1259b-Pa0003 Øygarden kommunale forening 1973 1985
1259b-Pa0004 Øygarden Mjølkemottak 1958 1976
1260b-Pa0001 Bøvågen meieri 1915 1961
1260b-Pa0002 Morkebygdens fealslag 1915 1966
1260b-Pa0003 Radøy hestealslag 1946 1976
1260b-Pa0004 Manger svinealslag 1956 1966
1260b-Pa0005 Manger hesteassuranse 1941 1963
1260b-Pa0006 Manger Skoglag 1899 1953
1260b-Pa0007 Sæbø bonde- og skoglag 1938 1976
1260b-Pa0008 Hordabø skoglag 1952 1970
1260b-Pa0009 Manger rikstelefonstasjon 1931 1950
1260b-Pa0010 Bladet Ny Helg 1938 1942
1260b-pa0011 Eigedomssamling etter Åge Sæbø 1756 1904
1260b-Pa0012 Syltavåg meieri 1907 1971
1260b-Pa0013 Sæbø meieri 1897 1985
1260b-Pa0014 Manger meieri 1897 1961
1260b-Pa0015 Sæbøvågen notarbeiderforening 1950 1988
1260b-Pa0016 Manger hestetrygdelag 1944 1966
1260b-Pa0017 Hordabø driftskredittlag 1940 1986
1260b-Pa0018 Privatarkiv etter Johan Ottesen 1918 1989
1260b-Pa0019 Losje kveldsol 1943 1949
1260b-Pa0020 Sæbø venstrelag 1885 1961
1260b-Pa0021 Syltavåg fealslag 1943 1966
1260b-Pa0022 Hordabø skyttarlag 1945 1950
1260b-Pa0023 Manger kvegassuranse 1909 1950
1260b-Pa0024 Toska fiskarlag 1951 1990
1260b-Pa0025 Hordabø husmorlag 1948 2000
1260b-Pa0026 Radøy fritidsklubb 1980 1984
1260b-Pa0027 Vestnorsk utvandringssenter 1996 1997
1260b-Pa0028 Privatarkiv etter Malvin Ulvatn    
1263-Pa0001 Viken møbelfabrikk 1963 1970
1263-Pa0002 Lindås tomteselskap LL 1977 2005
1263-Pa0003 Byggjenemnda for Aasgard møbelfabrikk 1970 1972
1263-Pa0004 Ungdomslaget Oksnesingen 1931 1950
1263-Pa0005 Ungdomslaget Strandbuen 1910 1927
1263-Pa0006 Ungdomslaget Frihug 1914 1942
1263-Pa0007 Lindås bondekvinnelag 24.04.1947 1987
1263-Pa0008 Hindenes og Kløvheim bondekvinnelag 1949 1991
1263-Pa0009 Feste og Lygra bondekvinnelag 07.02.1958 1988
1263-Pa0010 Ungdomslaget Heimhug 1957 1971
1263-Pa0011 Myking bondelag 1947 1962
1263-Pa0012 Stranden bondelag 1916 1948
1263-Pa0013 Alversund bondelag 1956 1978
1263-Pa0014 Alversunds sogns læseselskab 1869 1875
1263-Pa0015 Vikanes telegrafstasjon 1921 1954
1263-Pa0016 Stranda pensjonistlag 1989 2005
1263-Pa0017 Ungdomslaget Nybrot 1957 1965
1263-Pa0018 Alversund meieri 1928 1956
1263-Pa0019 Lindås meieri 1897 1953
1263-Pa0020 Skogen møbelfabrikk AS 1947 1980
1263-Pa0021 Lindåsstraumen sluseanlegg 1926  
1263-Pa0022 A. Larsen landhandel og bakeri AS 1952  
1263-Pa0024 W. Bjørndal landhandel AS 1918 1961
1263-Pa0025 MK Rune 1953 1974
1263-Pa0026 Krokens fråhaldslag 1925  
1263-Pa0027 Storholmen telegrafstasjon 11.05.1921 01.07.1942
1263-Pa0028 Indre Myking avhaldslag 1918 1937
1263-Pa0029 Stranden skyttarlag 1909 1913
1263-Pa0030 Veland meieri 1921 1964
1263-Pa0031 Osterfjorden fartøy- og sandeigarlag AL 1955 1982
1263-Pa0032 Fråhaldsungdomslaget Solrenning 1935 1939
1263-Pa0033 Lindås bondelag 1911 2001
1263-Pa0034 Lars E. Fosse garveri 1904 1931
1264-Pa0001 Austrheim kvegassuranse 1899 1978
1264-Pa0002 Austrheim lærarlag 1907 1970
1266-Pa0001 Midtbygda bonde- og småbrukarlag 1930 1940
1266-Pa0002 Hosanger, Lindås og Masfjorden beitestyre 1935 1957
1266-Pa0003 Søndre Kvinge sauesankelag 1939 1949
1266-Pa0004 Nordre Kvinge sauesankelag 1935 1949
1266-Pa0005 Elvikstrand totalavholdsforening 1886 1967
1266-Pa0006 Elvikstrand fråhaldslag 1912 2015
1266-Pa0007 Kvinge barnelag 1932 1964
1266-Pa0008 Austreheim lærarlag 1907 1970
1266-Pa0009 Masfjorden totalavholdsforening 1886 1890
1266-Pa0010 Barnelaget Vårvon 1952 1958
4626-pa0001 Sotra tomteselskap AS 1833 1993