Kristoffer er på siste semesteret av bacheloren sin i historie og tenkte praksis kunne være en god avslutning på denne delen av studiene, litt variasjon og en inngang inn i arbeidslivet, gjerne direkte inn på praksisplassen.

Vilde er på andre semester på master i arkeologi. Hun valgte praksis fordi hun syntes det er en god mulighet til å få arbeidserfaring og en fot innenfor arbeidslivet etter endt utdanning. Da hun gikk på bachelorprogrammet i arkeologi på UiB var det mye arbeid med lesing, oppgaver og eksamener. Derfor er muligheten for praksis på en arbeidsplass noe som er lærerikt, og gir i tillegg variasjon i studieløpet. Begge har blitt tilbudt sommerjobb.

Vi har hovedsakelig avtalt å jobbe tirsdager og torsdager hver uke. Vilde har måttet jobbe mer intensivt enn Kristoffer, ettersom hun har faget arkeologisk praksis denne våren. Dette faget har forkurs, feltarbeid og etterarbeid i april og mai. Hun har derfor måtte bli ferdig med de 200 timene som man skal utføre under praksisoppholdet rett før påske. Siden Kristoffer har mer tid har han en roligere arbeidsuke, men jobber fortsatt hardt.

Gjennom praksisperioden har vi hatt et variert opplegg der vi har fått oppleve de forskjellige arbeidsoppgavene på IKA Hordaland. En av hovedoppgavene på IKA Hordaland har vært ordning av arkiv fra Tysnes kommune, hovedsakelig Tysnes formannskap. I tillegg til dette har vi også deltatt i annet arbeid som internt depotarbeid, deponering i en kommune, innsyn med ASTA, skanning av bøker og skriftlige formidlingsoppgaver. Vilde var syk med Covid-19 en uke, og gikk derfor glipp av deponering på Statsarkivet i Bergen. Men Vilde fikk uansett vært med på noe deponeringsarbeid, da hun og Kristoffer var med på deponering i Alver kommune den 11. april. Vi har fått deltatt på forskjellige oppgaver med andre ansatte der det er relevant læringsutbytte for å kunne få en god erfaring om de forskjellige arbeidsoppgavene på IKA Hordaland.

I arkivmappene har det dukket ting som Vilde har funnet interessant. I flere av mappene eksisterer det reklamer, som kanskje kan brukes for å forstå fortiden bedre. Når det kommer til reklame av husholdningsgjenstander, så har disse gjenstandene flere ganger blitt plassert sammen med en kvinne i skjørt og høye hæler. Hun er smilende, og poserer pyntelig med for eksempel en støvsuger. Man ser tydelig at dette var en annen tid når det kommer til normer. Vilde har også funnet små billetter fra buss, båt, tog og fly, som hun syntes var fine. Kristoffer har ikke tatt noen bilder, men han så et stort tverrkommunalt prosjekt om å håndtere oljesøl som han syntes var interessant. Det var mange kommunikasjoner mellom kommunene og mye arbeid som gikk inn i å gjennomføre prosjektet.

Å jobbe med arkiv er interessant og gir et godt bilde på hvor annerledes fortiden var, på godt og ondt. Vi har hatt en god praksisperiode på IKAH med varierende og lærerike oppgaver, og anbefaler andre studenter å ha praksisopphold her. 

 

Prakisemnet (2).jpgPrakisemnet.jpg