Det vart henta inn minnemateriale frå 15 kommunar. Materialet er ordna, registrert i ASTA og katalogane er publisert til Arkivportalen.no. Du kan sjå ein oversikt over materiale her eller klikke på ei av lenkjene nedanfor for å komme direkte til ein av kommunane.

Riksarkivet tilrår digitalisering og tilgjengeleggjering av minnemateriale etter 22. juli 2011 slik at materiale kan være tilgjengeleg uavhengig av fysisk oppbevaring. Vi har ikkje skanna noko av materiale enno, men det kan verte aktuelt seinare. 

Riksarkivet sin rettleiar for ordning og registrering av minnematerialet etter 22.07.2011

 

Oversikt over minnemateriale i kommunane

1241-2207 - Fusa kommune. Minnemateriale etter 22. juli 2011

1245-2207 - Sund kommune. Minnemateriale etter 22. juli 2011

1263-2207 - Lindås kommune. Minnemateriale etter 22. juli 2011

1232-2207 - Eidfjord kommune. Minnemateriale etter 22. juli 2011

1246-2207 - Fjell kommune. Minnemateriale etter 22. juli 2011

1260b-2207 - Radøy kommune. Minnemateriale etter 22. juli 2011

1211-2207 - Etne kommune. Minnemateriale etter 22. juli 2011

1238-2207 - Kvam herad. Minnemateriale etter 22. juli 2011

1251b-2207 - Vaksdal kommune. Minnemateriale etter 22. juli 2011

1259b-2207 - Øygarden kommune. Minnemateriale etter 22. juli 2011

1264-2207 - Austrheim kommune. Minnemateriale etter 22. juli 2011

1221-2207 - Stord kommune. Minnemateriale etter 22. juli 2011

1235-2207 - Voss kommune. Minnemateriale etter 22. juli 2011

1247-2207 - Askøy kommune. Minnemateriale etter 22. juli 2011

1253b-2207 - Osterøy kommune. Minnemateriale etter 22. juli 2011