Vi er ein kommunal aktør som fokuserer på utvikling, kompetanse og dokumentasjonsforvaltning, og har ansvar for å forvalte dei historiske arkiva for 24 kommunar i regionen.

I denne rolla vil du:

 • Vere kontaktperson og kundeansvarleg for ei handfull kommunar.
 • Rettleie og støtte kommunar i arkivlova og forskriftene sine krav og intensjonar.
 • Gi fagleg rådgjeving innan arkiv, digitisering og dokumentasjonsforvaltning.
 • Delta i opplærings-, kurs- og informasjonsarbeid ovanfor kommunane.

Vi ser etter kandidatar med:

 • Minimum 5 års U/H utdanning innan relevante fagfelt, med IKT-/arkivfag som fordel.
 • Minimum 3-5 års relevant erfaring frå tilsvarande arbeid/roller.
 • God kjennskap til standardar og regelverk i offentleg dokumentasjonsforvaltning.

Den ideelle kandidaten bør ha:

 • Sterk skriftleg og munnleg framstillingsevne på begge målformene.
 • Evne til sjølvstendig arbeid.
 • God kommunikasjonsevne og evne til å formidle kunnskap tydeleg.

Kva vi tilbyr:

 • Utfordrande arbeidsoppgåver og samarbeid med eit nasjonalt kompetansemiljø.
 • Fleksibilitet med høve for heimekontor.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordningar.

 

Søknadsfrist: 07.01.2024

Les meir om stillinga på finn: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=331922639