Målet med kurset er å auke kunnskapen om regelverka på området, for slik å kunne lette sakshandsaminga. Reglane vil bli gjennomgått på ein praktisk måte med bruk av ulike eksemplar. 

Kurset vil ta føre seg følgjande tema: 

  • Parten har etter forvaltningslova rett til innsyn i eigen sak. 
  • Alle har rett til innsyn etter offentleglova.
  • Den registrerte har rett til innsyn etter personopplysningslova (GDPR).
  • Pasienten har rett til innsyn i eigen journal. 
  • Folkevalde i kommunar og fylkeskommunar har rett til innsyn i kommunale og fylkeskommunale dokument. 

Pris er 1750 kr for eigarkommunane våre, og 2800 kr for andre. Vi gjer merksam på at påmelding er bindande. 

Kurset vil finne stad på Litteraturhuset i Bergen, møterom Alver. Det er avgrensa med plassar, og vi tilrår å vere tidleg ute med påmeldinga. Her kan du melde deg på kurset. Kurset er fullteikna. Ønsker du å stå på venteliste kan du sende ein e-post til post@ikah.no.

Program for dagen

09.00: Registrering og servering av kaffe og enkel frukost

09.30-11.30: Kurs

11.30-12.30: Lunsj

12.30-15.30: Kurs