Opplæringsmodulane er tilgjengeleg på KS læring. Modulane set fokus på forskjellige områder innan personvern informasjonstryggleik, både for tilsette i kommunen og leiarane. Dei er enkel å ta i bruk og vel verdt å sjekke ut!

På Norsk Arkivråd sitt "Høstseminar" denne veke kunne Anette Engum, Bærum kommune sitt personvernombud, fortelle at dei har gode erfaringar med kompetanseprogrammet og at kommunen har fått eit betre fokus på og interesse for personvern.

Meir informasjon om kompetanseprogrammet finn du du på Bærum kommune si heimeside; her.

Nettkurs på KS læring finn du her.

KiNS - foreningen kommunal informasjonssikkerhet sine filmar om tema.