Eigarmøte er ei uformelt forum der selskapet kan presentere og/eller drøfter problemstillingar med selskapet sine eigare. Møte er og ein mogelegheit for eigarane å komme med tilbakemeldingar og stille spørsmål. Vi ynskjer på dette møte å presentere / drøfte fyljande: 

1. Tenestetilbodet vårt.

2. Ombygging av lokala våre i Hansaparken.

3. Samarbeid og organisering av dei kommunale arkivinstitusjonane i Vestland fylke.

Då møte er digitalt sender vi digital invitasjon/lenke i Teams til samlege representantskapsmedlemmer.

Om det er andre som ynskjer å delta ber vi om at ein sender e-post med påmelding til post@ikah.no innan onsdag 19. januar og merkar denne med eigarmøte 2022.

Send gjerne inn spørsmål i forkant om de ynskjer vi skal svare desse på i møte.