Vi ynskjer å invitere alle våre eigarkommunar til eigarmøte 28.01.2021 frå kl. 12.00 - 14.00. Møte vert helde digitalt på teams. 

Føremålet med eigarmøte, er å gje informasjon kring ny organisering av selskapet og presentere tenestetilbodetvårt. Møte er og ein mogeligheit for eigarane å komme med tilbakemeldingar og stille spørsmål.