Vi har samarbeida med Arkivverket om digital bevaring av kommunale arkiv, data og dokumentasjon sidan 2019 og sommaren 2022 tok vi i bruk Arkivverket si fellesløysing for digital langtidsbevaring som den fyrste i landet. 

IKA Hordaland først ute med å bruke Digitalarkivet som sikringsmagasin • Kommunal Rapport (kommunal-rapport.no)

Gode erfaringer med langtidsbevaring i Digitalarkivet - Arkivverket

Vi ser fram til eit fortsett godt samarbeid med Arkivverket om arbeidet med vidare utvikling av fellesløysing for digital langtidsbevaring og ynskjer til lukke med den internasjonale dagen for digital bevaring.