Søk i våre arkivsamlingar

Søk i våre arkivsamlingar

I eldre arkiv kan ein finne mykje informasjon om ulike oppgåver kommunane har utført opp gjennom tida. Måten eit arkiv frå ein kommune er stilt opp etter einingar, kommisjonar eller avdelingar fortel om organiseringa av kommuen, kva tjenester einingane utførte og kven som utførte tjenestane. IKA Hordaland oppbevarar og tilgjengeligjer eldre arkiv for kommunane i Hordaland frå tida 1837-1965.

Arkivmateriale vert lånt ut til bruk på lesesalen vår. Du finn meir om utlånsordninga her.


Print