Velkommen

Interkommunalt arkiv i Hordaland (IKAH) ynskjer deg velkommen til vår nettside.

IKAH er ein liten arkivinstitusjon med 6 tilsette. Vi held til i Bergen, men eigast av dei 32 andre kommunane i Hordaland. Hovudnettsida vår, som du no vitjar, inneheld viktig informasjon kring oss og arkiva vi forvaltar. Nyhende, kva som skjer på IKAH, artiklar og smakebitar frå arkiva og liknande vil du finne på bloggen vår. Trykk på lenkja som heiter «døropnar til historia» så finn du bloggen.

Vi håper du får glede og nytte av nettsida og bloggen vår!