Fredag 27. januar kl. 10.00 – 10.30 inviterer vi til webinar kor vi vil fortelje om ein mal som IKA Hordaland, i samarbeid med Nordhordland-kommunane og Region Nordhordland, har utarbeida for deponering av elektroniske arkiv. Her vil du få sjå korleis du kan ta malen i bruk og tilpassa den til din kommune.

Webinaret vert heldt digitalt på Teams. Lenke til møte vil bli sendt ut nokre dagar i forkant av webinaret.

Ønsker du å delta kan du sende oss ein e-post til post@ikah.no.