Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhende

Her finn du IKA Hordaland sin formidlingskanal ut mot publikum og eigarkommunane. På sida vil vi legge ut informasjon, nyhende, gje eit innblikk i arbeidet vi gjer på IKA Hordaland og presentere smakebitar frå arkiva.

Nye system til depot

Nye system til depot

Denne veka har IKA Hordaland fått inn heile 41 ulike avslutta system til depot, i hovudsak frå dei ni kommunane som deltek i IKT Nordhordland samarbeidet. Systema dekker breidda av heile kommunal forvaltning og område som til dømes barnevern, skule, PPT og vaksenopplæring. Det er altså system som inneheld mykje viktig rettsdokumentasjon av stor betydning for enkeltmenneske.

Vilde og Kristoffer

Praksis ved IKA Hordaland våren 2022

Våren 2022 har studentene Kristoffer og Vilde fra Universitetet i Bergen vært i praksis ved IKA Hordaland gjennom studieemnet «Praksis i arbeidslivet». 

Illustrasjon frå arkivet: dokument knytt til opning av Sotrabrua i 1972

Digitale arkivglimt tilgjengeleg for deg

Biblioteka/innbyggartorga i Øygarden kommune inviterer til tre spanande arrangement som gir deg små glimt inn i dei mange arkiva som no er gjort tilgjengelege på digitale plattformar. Har du tenkt på korleis kommunen tek vare på dokumenta sine og kva for interessant informasjon du kan finne i nye og gamle arkiv?

desk-notebook-writing-work-hand-working-712313-pxhere

Representantskapsmøte

Måndag 25. april 2022 blir det årlege representantskapsmøte for IKA Hordaland holdt.  

Foto: Solstrand Hotel & Bad

Kontaktkonferansen 2022

I år hadde IKA Hordaland igjen gleda av å invitere til vår årlege kontaktkonferanse. Konferansen vart arrangert på Solstrand Hotel og Bad torsdag 9. juni og fredag 10. juni.

Skjøte

Webinar om Digitalarkivet som innsynsløysing

IKA Hordaland sin strategi er å digitalisere dei mest brukte arkiva våre for å tilby dei digitalt til eigarkommunane våre og andre brukarar av arkiva. Vi nyttar Digitalarkivet som publiseringsplatform, og her finn du allereie over 3000 digitaliserte arkivstykke frå blant anna formannskapa, skolestyra og jordstyra.

ArkivskolenLIGHT

Nettkurs i K-koder

Arkivkoder er eit viktig verktøy for å sikre attfinning av dokumentasjon i kommunale arkiv. K-koder er den mest brukte arkivnøkkelen blant norske kommunar i dag, og er eit kodesystem som blir brukt  for å markere kva for emne ei saksmappe eller arbeidsprosess tilhøyrar.

Eigarmøte

Eigarmøte

Styret vil med dette invitere til eigarmøte tysdag 25. januar 2022 frå kl. 10.00-12.00. Møte vert helde digitalt på teams og er ope for alle.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
>