125. april kl: 14:00

Ordinært representantskapsmøte

IKA Hordaland sitt representantskapmøte for 2022 blir holdt måndag 25. april k.13.00-15.00. Du finn meir informasjon om representantskapsmøtet her.