Smittetalet i Bergen er på veg ned og vi er glade for å kunne opne lesesalen så smått igjen. Frå og med neste veke vil han vere open måndagar og tysdagar kl 09.00 – 15.00. Vi har berre høve til å ta imot tre gjestar om gongen.  Alle besøk må avtalast i god tid på førehand.