Våren 2022

Kurs  Tid  Kurshaldar Stad

Webinar om kvalitetssikring av elektronisk journal 

Kl. 10.00-10.30
17. januar

IKA Hordaland Teams
Webinar om Digitalarkivet som innsynsløysing

Kl 12.30-13.00
15. februar

IKA Hordaland

Teams
Kurs i K-koder Oppstart 1. mars

NETTOPPlæring og

IKA Hordaland 

Digitalt kurs 
Verkstad i arkivplan

Kl. 10.00-15.00
23. mars 

IKA Hordaland IKA Hordaland
Verkstad i arkivplan

Kl. 10.00-15.00

28. mars

IKA Hordaland IKA Hordaland
Verkstad i arkivplan

Kl. 10.00-15.00

30. mars

IKA Hordaland IKA Hordaland
Verkstad i arkivplan

Kl. 10.00-15.00 

6. april

IKA Hordaland IKA Hordaland
Kontaktkonferansen 

9. og 10. juni

Eksterne og IKA Hordaland Solstrand Hotel og Bad

Har du spørsmål til våre kurs kan du sende ein e-post til post@ikah.no. Informasjon om påmelding vil bli sendt ut til eigarkommunane våre i forkant av arrangementa. Kursplanen kan bli oppdatert og endra undervegs.