Tysdag 25. januar inviterer vi til digitalt eigarmøte på Teams. Du finn meir informasjon om møtet og påmelding her.