Privatarkiv

Interkommunalt arkiv i Hordaland har få privatarkiv i vårt depot, men under finn du ei liste over dei vi har.

  • Askøy Tomteselskap
  • Stranda fiskarlag
  • Indre Sunds Diakonisseforening
  • Kvinneforeningen ”Enig”
  • Sund Lærarlag
  • Sunds ytre avholdslag
  • Stranda leseforening
  • Stranda ungdomslag.

Mindre arkivstykker frå private arkiv, som har blitt med på «flyttelasset» blir returnert til opphavskommunen når det passar seg. Herunder kjem blant anna el.-forsyningsarkiva frå Jondal, Samnanger og Eidfjord.