Arkiv i vårt depot

Interkommunalt arkiv i Hordaland har både personregisterarkiv og eldre arkiv frå eigarkommunane.

For meir informasjon sjå: