Arkivmateriale

Interkommunalt arkiv i Hordaland har mykje spanande arkivmateriale hjå oss. Vi er i all hovudsak arkivdepot for eigarkommunane våre, og har difor mest kommunale arkiv. I tillegg har vi nokre få hyllemeter med private arkiv. Arkivmaterialet i vårt depot kan såleis delast inn i fire kategoriar:

  • Eldre kommunearkiv
  • Elektroniske arkiv
  • Personregister
  • Privatarkiv

Meir informasjon finn du her: