Arkivkatalogar

IKAH har utarbeidd katalogar over arkiva til alle kommunane som har fått ordna sitt eldre arkiv fram til 1965, både noverande og tidlegare kommunar. Vi tilrår publikum å sjå nærmare på katalogen til dømes før ein kjem på lesesalen eller før ein tingar innsyn. Nedanfor finn du lenke til arkivkatalogane til samtlege kommunar. IKAH er no i gang med å samle inn og ordne neste periode (frå 1965 til ca. 1991) slik at fleire og oppdaterte arkivlister vert lagt ut så snart arkiva er ferdig ordna.