Digitalt sikringsmagasin (DSM)

Alver kommune er den fyrste kommunen som tek i bruk det nye digitale sikringsmagasinet (DSM) til Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS. Historisk data og digital dokumentasjon vil for ettertida bli bevart i fjellhallar i Midt-, Aust- og Nord-Noreg.

Tenestetilbodet er utvikla i samarbeid med dei andre kommunale arkivinstitusjonane, deira digitale ressurssenter (KDRS), Arkivverket og Nasjonalbiblioteket. Løysinga er ei felles løysing som vert nytta av over 280 kommunar og inneber ei betydeleg oppgradering av tenesta vår om elektronisk depot som vart etablert i 2005.   

Føremålet med denne avtalen er å regulere pliktene og rettane kring overføring av arkiv til digitalt sikringsmagasin (DSM) samt tilhøyrande driftstenester som føl av arkivlova, forskrift om offentlege arkiv og forskrift om utfyllande tekniske og arkivfaglege føresegner kring behandling av offentlege arkiv.

I avtalen vil kommunen behalde eigarskap og ansvar for elektroniske system som blir deponert i løysinga medan IKA Hordaland er ansvarleg for forvaltning av tenesta og kontakt med KDRS. Vi vil og bistå med rådgjevning og støtte.

Dei av kommunane våre som ynsker å kome i gang med tenesta kan sende ein førespurnad til postmottaket vårt.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *