Tilsyn i Sund kommune

Fleire av våre kommunar har dei siste åra hatt tilsyn frå Arkivverket i samband med samanslåinga av kommunar fram mot 01.01.2020. Og torsdag 22. november var turen kome til Sund.

Dei som var med på tilsynet i tillegg til representantar frå arkivverket var leiar for servicekontoret og arkivleiar, Eva Marit Telle Hamre, konsulent på servicekontoret, Inga Helene Trædal Telle, i tillegg til rådmannen i Sund, Rune Lid og IKT-leiar, Jørgen Kausland. To av våre rådgjevarar var óg med som observatørar.

Arkivverket fører tilsyn med kommunale, fylkeskommunale og statlege organ. Deira tilsyn med arkiv og dokumentasjonsforvaltning er eit lovlegheitstilsyn, kor målet er å vurdere om verksemda oppfyller dei pliktene som følgjer av arkivlova med forskrifter. Dei ønskjer at tilsyna skal føre til betre kvalitet på arkivarbeidet i verksemda, slik at arkiva vert sikra for samtid og ettertid, mellom anna som grunnlag for demokrati, rettstryggleik og kulturarv.

Sund var den første kommunen i Hordaland som inngjekk avtale om ordning av heile sitt arkiv. Og våren 2018 blei alt administrativt arkiv skapt i Sund frå 1838 til 2016 gjort tilgjengeleg og søkbart i Arkivportalen. Dei to vanlegaste avvika arkivverket normalt finn var difor ikkje til stades her, då dei omhandlar ulovlege arkivrom og planar om deponeringar frå avslutta system og perioder.

Vi ser at kvar einskild kommune i gjennomsnitt får 6 pålegg med fristar etter tilsynet, Sund kommune fekk eitt pålegg, innehaldande nokre få punktar under arkivplanen som må utbetrast. Eitt arbeid dei allereie uansett er godt i gang med!

Det nære samarbeidet mellom Sund kommune og IKAH viser seg at gir svært gode arkivfaglege resultater. Og det nære samarbeidet mellom arkivtenesta og rådmann, IT og ytre einingar, samt flinke tilsette er særs viktig. Vårt ønskje er at alle tilsyn i «våre» kommunar etter kvart skal følgje denne malen.

Og med det ønskjer vi Sund tilllykke med tilsynsrapporten sin!

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *