IKA Hordaland har fått personvernombod

All handsaming av personopplysningar i offentleg og privat sektor vert regulert av personopplysningsloven. Loven skal ivareta kravet til borgarane på personvern ved at personopplysningar vert handsama i samsvar med grunnleggjande personvernsomsyn. For å hjelpa verksemdene til å heva det interne medvitet og kunnskapen om personvernlovginingen har tilsynet bygd opp ei ordning med personvernsombod. Ombodet har mellom anna som oppgåve å føre oversyn over verksemda si handsaming av personopplysingar, passe på at det er eit etablert system for internkontroll, besvare spørsmål om personvern, peika på brot på personopplysningsloven overfor leiinga og vere kontaktperson ovanfor Datatilsynet.

Kontaktinformasjon til IKA Hordaland sitt personvernombod:

Helene Reksten

epost

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS, Kalfarveien 82, 5022 Bergen

Telefon 55 30 60 90/55 30 60 93

Mobil 945 25 520

 

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *