Avlevering av arkiv

Eigarkommunane kan avlevere arkivet sitt til depot hjå IKAH.

Vi tek i mot:

  • Eldre og avslutta arkiv
  • Personregister
  • Elektroniske arkiv

I samband med tidlegare avleveringar frå eigarkommunane til IKAH, har vi lasta opp bileter på Flickr. Bileta gjer eit inntrykk av prosessane rundt ei avlvering.

Trykk på bilete under så finn du kanskje din eigen kommune.

Ferdig pakka!