Kurs, seminar og andre arrangement

IKA Hordaland held kurs om ulike arkivfaglege emne. Under finn du ei oversikt over planlagte kurs, seminar og andre arrangement. Det er mogleg å ta kontakt med IKA Hordaland om du ønskjer eit tilpassa kurs for din kommune. For meir informasjon og eventuelle spørsmål ta kontakt med oss på e-post: post@ikah.no

 

Type Stad Tidspunkt
Personvern for arkivtenesta Granvin kommune 21.jan
kl.10.00-14.30
Fagsamling K13 Hansaparken 23.jan
kl.11.00-13.00
Personvern for arkivtenesta Fitjar kommune 24.jan
kl.10.00-14.30
Fagsamling K19 Hansaparken 29.jan
kl.10.00-14.00
Personvern for arkivtenesta Tysnes kommune 14.feb
Kurs: Periodisering av elektroniske arkiv Hansaparken 15.februar
Kurs: Offentleglova og forvaltningslova Bergen 12.mars
Arkivplan-verkstad K13 Hansaparken 19.mars
Arkivplan-verkstad K19 Hansaparken 21.mars
Representantskapsmøte Hansaparken 25.april
Kontaktkonferansen: Solstrand hotel & bad 17.-18. juni
Kurs: Krevende innsynssaker Bergen 29. oktober
Fagsamling K13 Hansaparken oktober
Fagsamling K19 Hansaparken oktober
Arkivdagen november

Dette er ein foreløpig plan og det kan skje endringar. Kvart arrangement har eigne påmeldingar.