Kurs, seminar og andre arrangement for 2018

IKAH held kurs om ulike arkivfaglege emne. Under finn du ei oversikt over planlagte kurs, seminar og andre arrangement. Det er mogleg å ta kontakt med IKAH om du ønskjer eit tilpassa kurs for din kommune. For meir informasjon og eventuelle spørsmål ta kontakt med oss på e-post: post@ikah.no


Type Stad Tidspunkt
Arkivledersamling K13 Hansaparken 30.jan
kl.10.15-14.30
Arkivledersamling K19 Hansaparken 31.jan
kl.10.15-14.00
Prosjektstyring av arkiv- og digitaliseringsprosjekt.
Korleis få til gode prosjekt?
Hansaparken Utsatt.
Representantskapsmøte Hansaparken 25.april
Kontaktkonferansen:
Tema: Samarbeid og B/K-plan
Program 2018
Solstrand hotel & bad 11.-12. juni

kl.09.00-16.00

Arkivledersamling K13 Hansaparken 18.sep
kl.10.30-14.30
Arkivledersamling K19 Hansaparken 20.sep
kl.10.30-14.30
Kurs i forvaltningslova og offentleglova v/ Kurt O. Bjørnnes Zander K Hotel, Bergen 3.okt
kl. 09.00-15.30

Dette er ein foreløpig plan og det kan skje endringar. Kvart arrangement har eigne påmeldingar.