Rettighetsdokumentasjon

Kontaktperson: Knut Kjosås

Kontaktinformasjon: Ring 55306095

  • ordning av personregister (også oppdrag)
  • sakshandsaming av innsyn
  • rettleiing, rådgjeving og opplæring innanfor dette fagområdet
  • utarbeiding av katalog
  • depot for personregister (uavhengig av format)