Administrative arkiv

Kontaktperson: Eirik Netteland

Kontaktinformasjon: Ring 55306098

 

  • ordning av administrative arkiv (også oppdrag)
  • sakshandsaming av innsyn
  • rettleiing, rådgjeving og opplæring innanfor dette fagområdet
  • utarbeiding av katalog
  • depot for administrative arkiv (uavhengig av format)
  • privatarkiv
  • preservering