Arkivdanning, kurs, formidling og tilgjengeliggjøring

Kontaktperson:  

Kontaktinformasjon: Ring 55306090

  • Rådgjeving og rettleiing innanfor fagområdet
  • Digitalisering
  • Formidling og tilgjengeleggjering
  • Ansvarleg for sosiale media
  • Kurs, seminar og arrangement
  • Lesesal
  • Innsyn
  • Arkivplan/ internkontroll