Personvernombod

IKA Hordaland har eit eiget personvernombod frå juni 2018.

Helene Reksten

Ring 55306090 (kontor) eller 94525520 (mobil)