Styret

Forvaltninga av Interkommunalt arkiv i Hordaland ligg under eit styre, som er ansvarleg for at selskapet vert drive i samsvar med selskapet sitt føremålet, selskapsavtala samt andre retningsliner vedteke av representantskapet.

Styret:

Leiar: Birte Rine Young
Nestleiar: Rune Heradstveit
Medlem: Bente Skjerping
Medlem: Jarle Nakken
Tilsett medlem:

Sekretær: Rune Lothe

Varamedlem: Jenny Aanderaa
Varamedlem: Sigrid Laupsa
Varamedlem: Terje Geithus

Styret kan kontaktast på : post@ikah.no 

Valnenmd:

Leiar: Bjarte Stølås
Medlem: Trude Buene Birknes
Medlem: Alis Lund Johansen