Styret

Forvaltninga av Interkommunalt arkiv i Hordaland ligg under eit styre, som er ansvarleg for at selskapet vert drive i samsvar med selskapet sitt føremålet, selskapsavtala samt andre retningsliner vedteke av representantskapet.

Styret:

Leiar: Birte Rine Young
Nestleiar: Rune Heradstveit
Medlem: Sigrid Laupsa
Medlem: Jarle Nakken
Medlem: Bente Skjerping

Sekretær: Rune Lothe

Tilsettrepresentant: Anita Haugen Lie

Varamedlem: Jakob Enerhaug
Varamedlem: Jenny Aanderaa
Varamedlem: Kristin Jordal

Styret kan kontaktast på: post@ikah.no 

Valkomite for 2018/2019:

Leiar: Aud Gunn Løklingholm, Bømlo

Medlem: Sigmund Vikane, Modalen
Medlem: Mari Mæland, Granvin