Tilsette

Rune Lothe

Dagleg leiar

55306097 (kontor) eller 41412138 (mobil)

Send e-post

Anita Haugen Lie

Rådgjevar fagområde arkivdanning, kurs, formidling og tilgjengeleggjering

55306094 (kontor) eller 97665764 (mobil)

Send e-post

Eirik Netteland

Rådgjevar fagområde administrative arkiv

55306098

Send e-post

Helene Reksten

Rådgjevar rettsdokumentasjon

55306093 (kontor) eller 94525520 (mobil)

Send e-post

Inge Vikane

Arkivfagarbeidar

55306091

Send e-post

Knut Kjosås

Rådgjevar

55306095

Send e-post

Lill Tåve Wallmark

Arkivfagarbeidar

55603090

Send e-post

Terje Hevrøy

Konsulent / prosjekt

55306096

Send e-post

Øyvind W. Olsen

IKT-ingeniør

55306092

Send e-post

Einar Eide Skogseth

Prosjektarbeid

55306090

Send e-post

Yngvil Hammerhaug

Prosjektarbeid

55306090

Send e-post

Jørn Harald Grov

Prosjektarbeid

55306099

Send e-post

Elisabeth Rydland Eide

Prosjektarbeid

55306090

Send e-post

Linn Nodland

Prosjektarbeid

55306090

Send e-post

Lars Fivelstad Smaaberg

Prosjektarbeid

55306090

Send e-post

Janny Sjåholm

Prosjektarbeid

55306090

Send e-post