Tilsette

Rune Lothe

Dagleg leiar

55306097 (kontor) eller 41412138 (mobil)

Send e-post

Anita Haugen Lie

Rådgjevar fagområde arkivdanning, kurs, formidling og tilgjengeleggjering

55306090

Send e-post

Eirik Netteland

Rådgjevar fagområde administrative arkiv

55306098

Send e-post

Knut Kjosås

Rådgjevar

55306095

Send e-post

Øyvind W. Olsen

IKT-ingeniør

55306092

Send e-post

Einar Eide Skogseth

Prosjektarbeid

55306090

Send e-post

Jørn Harald Grov

Prosjektarbeid

55306099

Send e-post

Elisabeth Rydland Eide

Prosjektarbeid

55306090

Send e-post

Linn Nodland

Prosjektarbeid

55306090

Send e-post

Lars Fivelstad Smaaberg

Prosjektarbeid

55306090

Send e-post

 

Janny Sjåholm

Prosjektarbeid

55306090

Send e-post