Deponering av personregister

Vi vil i 2010 ta i mot personregister til depot hos IKAH. Før personregistra overførast til IKAH, må dei klargjerast etter dei retningsliner som vi har for arkivmateriale som skal til depot. Vi vil har eit deponeringsmøte i kvar kommune kor vi informerar om dette og går igjennom vår prosedyre for avlevering av personregister til depot.

Prosedyren for deponering av personregister finn du her: Prosedyre for deponering av personregister

Vår deponeringsliste i Excel-format kan lastes ned her: Deponeringsliste

Vi har laga eit eksempel på korleis deponeringslista skal fyllast ut: Eksempel på deponeringsliste

Ta kontakt med oss om du har spørsmål omkring deponering av personregister.

Print