Arrangement og kurs 2017

IKAH held kurs om ulike arkivfaglege emne. Under finn du ei oversikt over planlagte kurs/ arrangement. Det er mogleg å ta kontakt med IKAH om du ønskjer eit tilpassa kurs for din kommune. For meir informasjon og eventuelle spørsmål ta kontakt med oss på e-post: post@ikah.no

Type Stad Tidspunkt
Kommunereform – prosjektstyring og erfaringsutveksling Hansaparken 25.januar klokka. 11.00
Kontaktkonferansen Solstrand hotel & bad 24-25. april
Møte for representantskapet Solstrand hotel & bad 25.april
KAI-konferansen 2017 Hotell Terminus Bergen 6-7 september
Arkivleiarsamling K19 Hansaparken 28. november
IKA Hordaland 30 år Litteraturhuset 3. november
Arkivleiarsamling K13 Hansaparken 06.desember

Dette er ein foreløpig plan og det kan skje endringar. Kvart arrangement har eigne påmeldingar.