Arrangement og kurs 2017

IKAH held kurs om ulike arkivfaglege emne. Under finn du ei oversikt over planlagte kurs/ arrangement. Det er mogleg å ta kontakt med IKAH om du ønskjer eit tilpassa kurs for din kommune. For meir informasjon og eventuelle spørsmål ta kontakt med oss på e-post: post@ikah.no

Type Stad Tidspunkt
Kommunereform – prosjektstyring og erfaringsutveksling Hansaparken 25.januar klokka. 11.00
Kontaktkonferansen Solstrand hotel & bad 24-25. april
Møte for representantskapet Solstrand hotel & bad 25.april
KAI-konferansen 2017 Hotell Terminus Bergen 6-7 september
Arkivsamling K19
(for kommunar som ikkje skal slå seg saman)
Hansaparken 26. september
Kurs i klargjering av personalarkiv før deponering Hansaparken oktober
Kurs i deponering av eldre arkiv Hansaparken oktober/november
IKA Hordaland 30 år Litteraturhuset 3. november
Arkivplan – del 2 Hansaparken oktober/november/desember

Dette er ein foreløpig plan og det kan skje endringar. Kvart arrangement har eigne påmeldingar.